Bestuurswissel 2023
13-02-2023
Toon alles

Nieuwsbrief Swingover Sneek Febr 23

In deze nieuwsbrief:

 • Bestuurswissel
 • Doelen
 • Ledenvergadering

 

 

Bestuurswissel
Na 5 jaar is Swingover Sneek een bekend en aanwezig onderdeel op sportpark Schuttersveld. Twaalf maanden per jaar staan de trainers voor iedereen klaar om een gevarieerde en uitdagende training aan te bieden. Ook het bestuur en de actieve leden verzorgen op de achtergrond de nodige taken. Afgelopen zomer tijdens de jaarlijkse BBQ kwam vanuit Fabian het verzoek om het stokje over te nemen, nadat het eerste bestuurlijke termijn is volbracht. In deze nieuwsbrief willen wij jullie graag het nieuwe bestuur voorstellen. Vanaf 1 januari 2023, heeft Peter Terpstra het voorzitterschap van de Stichting overgenomen van Fabian. Fabian zal nog wel betrokken blijven bij de Stichting. Daarnaast heeft Daniel Nijholt zitting in het bestuur genomen als actief bestuurslid.

Het huidige bestuur bestaat dus op dit moment uit:
Peter Terpstra – Voorzitter
Janneke Booij – Penningmeester / administratie
Daniël Nijholt – actief bestuurslid.

De functies zijn voor een termijn van 5 jaar en kunnen eventueel in goed overleg verlengd of verkort worden.

 

Doelen:
Het nieuwe bestuur heeft voor dit komende termijn een aantal doelen uitgezet voor de Stichting. Deze doelen kunnen het best omschreven als;

 • Uitbreiding / vernieuwing van de baan
 • Op natuurlijke wijze groeien van het aantal leden
 • Meer betrokkenheid creëren van de leden bij de club
 • Verdere professionalisering van de club

 

 

Uitnodiging Ledenvergadering Donderdag 23 februari 2023

Om bovenstaande een officieel tintje te geven nodigen we alle leden uit voor een ledenvergadering. Deze staat gepland op donderdag 23 februari van 20.30 – 21.30, zoals het nu lijkt in de kantine van AV Horror. Mocht dit nog verander wordt dit op de app gedeeld. De voorlopige agenda voor deze vergadering staat onder deze nieuwsbrief.

In dit geval meest belangrijk, vragen we jullie als leden jullie ideeën, wensen en mogelijkheden mee te nemen of alvorens met ons te delen. Via deze weg willen we jullie input gebruiken om een plan voor de komende jaren te gaan maken.

Hartelijke groeten,

Het Bestuur

 

Voorlopige Agenda Ledenvergadering
Locatie: Kantine Horror (Sportpark Schuttersveld)

 • Welkom
 • Bestuurswissel
 • Visie nieuwe bestuur
 • Inkomende ideeën
 • Afsluiting
 • Borrel

 

 

Bedankt Fabian!
Zoals eerder genoemd geeft Fabian zijn functie als voorzitter over. Fabian is echter veel meer geweest dan alleen voorzitter, van oprichter tot baanopzichter, trainer, clinic-gever, creatieveling en nog veel meer. Uiteraard blijft Fabian veel van deze dingen doen, Fabian en Swingover Sneek zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor alles wat je voor de vereniging betekent hebt, grote inzet en aanstekelijke enthousiasme, bedankt! Hopelijk kunnen we samen de vereniging naar het volgende level krijgen!

Comments are closed.